Affaldsbekendtgørelse

Blive klogere på lovgivningen her

Blive klogere på lovgivningen her

Affaldsbekendtgørelse

Affald skal sorteres til genanvendelse:
Som virksomhed har der i mange år være lovkrav om at udsortere affald til genanvendelse. De overordnede regler er bestemt af Affaldsbekendtgørelsen.

En revideret affaldsbekendtgørelse - BEK nr. 2512 af 10.12.2021 - trådte i kraft i 2021. Den præciserer, at der er fokus på at få alle de affaldsfraktioner udsorteret, som også husholdninger skal udsortere. Så udover de mange allerede kendte affaldstyper, som f.eks. pap, papir og plast, så skal der også være fokus på madaffald, kartonner, glas mv.

 

Hvad betyder det for din virksomhed?
Affaldsbekendtgørelsen præciserer, at virksomheder skal udsortere minimum 12 affaldstyper til genanvendelse, og de sidste fraktioner, skal med senest d. 31. december 2022 (§61).

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård / blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (f.eks. batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler (fra 2023)

Hvis du vil vide mere om lovbekendtgørelsen om affald, finder du bekendtgørelsen her: Læs bekendtgørelsen her.


Baggrund:
Baggrunden for den øgede fokus på affald til genanvendelse er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030. Det betyder bl.a.:

 • Øget og strømlinet affaldssortering
  Ensartet sortering og ens piktogrammer gældende for private og    offentlige virksomheder, husholdninger og det offentlige rum
 • Affaldskurven skal knækkes
  Flere affaldsmængder skal gå til genbrug /genanvendelse = mere      cirkulær økonomi
 • Færre affaldsmængder til forbrænding
  Investering i genanvendelsesanlæg fremfor forbrændingsanlæg samt udsortering af minimum 12 genanvendelige affaldstyper