Vi er med Hele Vejen

Vi er med Hele Vejen

Genanvendelse af affald og cirkulær økonomi er vejen til at opnå resultater og understøtte bæredygtige målsætninger. Hos Marius Pedersen har vi en klar ambition om at være jeres foretrukne partner og ekspert inden for affald og genanvendelse.

Din lokale miljøkonsulent

INDFRI JERES MÅLSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Som jeres affaldspartner hjælper vi jer med at opnå jeres målsætning for bæredygtighed. Vi er eksperter og rådgiver ud fra jeres specifikke behov. Med relevante affaldsdata og et stærkt rapporteringsværktøj er I allerede godt på vej.

BRUGT, HÅRD PLAST FÅR NYT LIV

Se hvordan brugt, hård plast får nyt liv hos Expladan Recycling

FRA AFFALD TIL NY RÅVARE

Følg gipsaffaldets cirkulære rejse til ny råvare

DER ER ENERGI I MADAFFALD

Madaffald er grøn energi og cirkulær økonomi

BIOGAS BILER

CO2 neutrale biler der kører på biogas i Esbjerg

VI ARBEJDER MED FN`S VERDENSMÅL

Vi har stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affaldet og i kontekst af målet om mere cirkulær økonomi. Dermed arbejder vi aktivt med FN's verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion.

VI ARBEJDER MED FN`S VERDENSMÅL

VI ER ISO 9001 OG 14001 CERTIFICERET

Vi er certificeret til at indsamle, transportere, sortere, forbehandle og afsætte affald. Med certificeringerne sikrer vi, at vores kunder får en god oplevelse i alle aspekter i mødet med os og altid med det mål at optimere og reducere vores miljøpåvirkninger.

VI ER ISO 9001 OG 14001 CERTIFICERET

FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

I samarbejde med vores kunder og aftagere arbejder vi aktivt for at sikre mest mulig genanvendelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Vi involverer os aktivt i den miljøpolitiske dagsorden og cirkulære økonomi.

FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

SMÅ SKRIDT TIL STORE FORANDINGER

SE ALLE NYHEDER HER

  VI HAR BEREGNET JERES CO2 BESPARELSE

  Tilmeld jer Online Service og få direkte adgang til jeres C02 besparelse og andre relevante rapporter.

  Tilmeld dig her

  HVEM ER MARIUS PEDERSEN A/S

  Marius Pedersen A/S er en betydende spiller i den danske affaldssektor og dermed en vigtig brik i den cirkulære økonomi. I samarbejde med vores kunder og aftagere arbejder vi aktivt for at sikre mest mulig genanvendelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

  Hvem er Marius Pedersen A/S