FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

Brug og smid væk kulturen er ikke bæredygtig, og der er behov for nye løsninger, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid. Det kræver nytænkning og en mere cirkulær tilgang til både vores forbrug og fremstilling af produkter. 

Cirkulær økonomi åbner muligheden for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, indgår i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer i affaldet eller affaldsforebyggelse ved at livstidsforlænge via genbrug

I samarbejde med vores kunder og aftagere arbejder vi aktivt for at sikre mest mulig genanvendelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Vi har et indgående kendskab til alle faserne i kredsløbet fra ”affald til ny råvare”, og vi investerer løbende i optimering af sorteringsprocesser og i behandlingsanlæg. Vi har opbygget et net af industrielle modtagere af udsorterede og behandlede affaldsprodukter, således at disse nye sekundære ressourcer kan erstatte jomfruelige råvarer.

Marius Pedersen A/S er en betydende spiller i den danske affaldssektor. Vi involverer os i den miljøpolitiske dagsorden - nu og i fremtiden - og vi involverer os aktivt i den cirkulære økonomi.