INNOVATION

VI BANER VEJEN FOR NYE BÆREDYGTIGE LØSNINGER

VI BANER VEJEN FOR NYE BÆREDYGTIGE LØSNINGER

VI BANER VEJEN FOR NYE BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Bæredygtige løsninger er under konstant udvikling – også inden for affald og genanvendelse. Derfor afsøger vi hele tiden markedet for nye behandlingsmetoder og samarbejdspartnere. Vi sparrer med erhvervslivet, branchen, universiteter og forskere om fremtidens bæredygtige løsninger. Og skaber derigennem nye, innovative veje.

Din lokale miljøkonsulent

INDFRI JERES MÅLSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Som jeres affaldspartner hjælper vi jer med at opnå jeres målsætning for bæredygtighed. Vi er eksperter og rådgiver ud fra jeres specifikke behov. Med relevante affaldsdata og et stærkt rapporteringsværktøj er I allerede godt på vej.