Hvem er Marius Pedersen A/S

Hvem er Marius Pedersen A/S

Hvem er Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen A/S er blandt de førende virksomheder i Danmark  inden for affalds- og ressourceindustrien.

Vi betragter affald som en ressource og arbejder til stadighed på at maksimere andelen af affald til genanvendelse og på at minimere andelen af affald til forbrænding og deponi. Vi er en betydende spiller i den danske affaldssektor og dermed en vigtig brik i den cirkulære økonomi. I samarbejde med vores kunder og aftagere arbejder vi aktivt for at sikre mest mulig genanvendelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Vores kernekompetencer er:

 • Serviceydelser i forbindelse med håndtering af affald og  genanvendelige produkter - fra kunden til den endelige  genanvendelse eller bortskaffelse dvs. rådgivning, udlejning af  materiel, transport- og indsamlingsydelser og rapportering
 • Produktion, forbehandling og sortering af affald på egne anlæg med henblik på at opnå maksimal nyttiggørelse og genanvendelse
 • Handel med genanvendelige ressourcer og affald


Marius facts:

 • 11 lokale kundeservice- og logistikcentre
 • Vognpark cirka 650 biler
 • 16 miljøgodkendte sorterings- og behandlingsanlæg
 • Mængder til genanvendelse cirka 500.000 tons
 • Behandlingsanlæg til gipsaffald
 • Behandlingsanlæg til madaffald
 • Produktion af plastgranulat
 • Slamkomposteringsanlæg
 • ISO 9001 og 14001 certificerede ledelsessystemer


VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN OG KLAR TIL AT HJÆLPE