FN´s Verdensmål

Vores fokus

Vores fokus

FN´s verdensmål

Hos Marius Pedersen A/S har vi stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affaldet og i kontekst af målet om mere cirkulær økonomi.

Dermed arbejder vi aktivt med FN's verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion. Målet er at nedbringe affaldsmængder gennem forbrug og genanvendelse.

Herunder med særligt fokus på:

  • FN's delmål 12.5 Affaldsmængden skal væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug
  • FN's delmål 12.2 Der skal opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer