MARIUS PEDERSEN A/S´ KLIMASTRATEGI

Du finder den her

Du finder den her

Marius Pedersen A/S´ Klimastrategi

At indsamle, transportere og sortere affald til genanvendelse kræver energi og dermed risiko for CO2 udledning. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at minimere CO2 udledningen, der er forbundet med vores drift og processer.

Hovedparten af CO2 udledningen kommer fra vores lastbiler. Med effektiv ruteplanlægning og optimerede kørselsmønstre opnår vi allerede i dag CO2 reduktioner fra vores transportaktiviteter.

De store reduktioner opnås først, når de fossile drivmidler (diesel/benzin) erstattes af CO2 neutrale f.eks. el, biogas, biodiesel og brint. Derfor har vi igangsat en løbende udskiftning mod CO2 neutra- le køretøjer, som vil bringe os tættere på en samlet CO2 reduktion på 30% i 2030 (baseline: 2019).

Vi har introduceret el-lastbiler, og er åbne for andre teknologier f.eks. brint, da vores transporter og køretøjer har forskellige opgaver og dermed forskellige krav til ydelse og rækkevidde.

  • Vi har en målsætning om en samlet CO2 reduktion på 30% i 2030 (scope 1), og har derudover fokus på øvrige store bidrag på CO2 regnskabet
  • Det er først og fremmest energiforbruget på vores behandlingsanlæg og øvrige bygninger/anlæg (scope 2)
  • Og dernæst indkøb af containere og øvrigt materiel (scope 3).

I 2025 har vi et mål om, at 85% af vores strøm- forbrug skal være grøn – altså komme fra vedvarende energi – og 100% i 2030. Vi påtænker bl.a. at etablere solceller på de af vores bygninger, hvor vi har et stort elforbrug.

På lige fod med pris og kvalitet er CO2 aftrykket medtaget i vores indkøbsprocedure – startende med fokus på de mest CO2 belastende produkter. Det betyder, at vi vil prioritere produkter med mindre ressourceforbrug og et lavere CO2 aftryk. På den baggrund håber vi, at vores største leverandører også vil fokusere på bæredygtighed.

Derudover igangsættes øvrige tiltag som f.eks. at øge biodiversiteten på vores grønne arealer samt opfordre medarbejderne til at komme med forslag til grønne initiativer med det formål at reducere virksomhedens samlede CO2 udledning.