Vi er ISO 9001 og 14001 certificeret

Hvad betyder det for jeres virksomhed?

Hvad betyder det for jeres virksomhed?

Vi er ISO 9001 og 14001 certificeret

Marius Pedersen A/S er certificeret til at indsamle, transportere, sortere, forbehandle og afsætte industri- og erhvervsaffald, affald fra husholdninger, kommunale virksomheder og institutioner, elektrisk og elektronisk udstyr samt farligt affald.

Certificeringerne er i forhold til standarderne ISO9001:2015 og ISO14001:2015.

Med certificeringerne synliggør vi, at vi har professionelle og målrettede procedurer for håndtering af affald, og viser samtidig at vi tager vores ledelsesansvar alvorligt i alle dele af virksomhedens processer og procedurer.

Vi ønsker, at vores kunder får en god oplevelse i alle aspekter i mødet med os og altid med det mål at optimere og reducere vores miljøpåvirkninger.