Adm. direktør - Marius Pedersen A/S

Interview med Simon Clausen

Interview med Simon Clausen

BÆREDYGTIGHED SOM EN DEL AF VORES DNA

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen inden for de seneste år. På tværs af alle brancher oplever virksomheder et stigende behov for at arbejde bæredygtigt med klodens knappe ressourcer. Det resulterer i et øget fokus på reduktion af produktionsspild og på at få data om virksomhedens affaldsstrømme. Ønsket er, at spild skal minimeres og at affald skal behandles til nye ressourcer, der kan indgå i et cirkulært forløb. Udviklingen kan mærkes hos Marius Pedersen A/S, som i højere grad end før oplever en efterspørgsel på bæredygtige løsninger og på data knyttet til affaldshåndtering. ”Vi oplever en kraftigt stigende bevægelse mod bæredygtighed fra alle niveauer af vores kunder og fra alle brancher. Lovgivning spiller naturligvis ind, men der er også et generelt ændret mind-set omkring bæredygtighed, som vinder indpas. I Marius Pedersen A/S har vi på en måde arbejdet foran tidsånden i mange år – helt tilbage fra vores grundlægger Marius Pedersen - så man kan vel sige, at det er en del af vores DNA. Dengang kaldte vi det ikke ”bæredygtighed” men mere omtanke for ressourceforbrug, genbrug og livstidsforlængelse af produkter og maskiner. Hellere reparere end at smide væk var vigtigt for Marius Pedersen, da han drev virksomheden” fortæller Simon Clausen, adm. direktør i Marius Pedersen A/S. ”Bæredygtighed er rigtig mange forskellige ting – og vi har valgt at fokusere på det, som ligger tættest på vores forretningsgrundlag – nemlig FNs verdensmål nr. 12 – bæredygtigt forbrug og produktion. Den fortælling vi lægger i forståelsen af verdensmål nr. 12 er knyttet til vores mangeårige arbejde med udnyttelse af ressourcerne i affald, og at det skal ses i kontekst af den cirkulære økonomi. Altså at ressourcer skal tilbage i et materialekredsløb - og genanvendes igen og igen” udtaler Simon Clausen.

I dag er Marius Pedersen A/S’ arbejde med bæredygtighed båret af strategi. Virksomhedens forretningsgrundlag hviler på miljø- og affaldslovgivningen, og bidrager derved til, at kunderne kan optimere deres bæredygtighed ved affaldssortering og genanvendelse med mål om CO2 besparelse. ”Vi er meget bevidste om, at vores eget ressourceforbrug i kraft af vores vognpark og mange miljøanlæg skal gennemgå en udvikling mod mindre forbrug af fossile brændstoffer og mindre CO2 udledning. I Marius Pedersen A/S’ Klimastrategi 2030 har vi fastlagt mål for nedbringelse af CO2 i 2030 med 30%, og en lang række initiativer skal føre os derhen, som for eksempel anvendelse af alternative brændstoffer til diesel som biogas, HVO, el, og på sigt brint eller helt andre drivmidler vi slet ikke kender i dag. Vi følger udviklingen tæt og investerer løbende i fornyelse af vores vognpark” forsætter Simon Clausen. Fremdrift gennem forskning: Marius Pedersen A/S indgår i partnerskaber og samarbejder med flere af landets uddannelsesinstitutioner. ”Vi ser forskning som en af hovedvejene til at løse klimaudfordringerne. Vi samarbejder med flere universiteter, og vi støtter projekter med relativ lang horisont. Det er ikke sikkert, at de altid løser udfordringen, men det er en del af processen. For den situation, verden står i, kræver både konkrete løsninger og modet til at skue mod horisonten. Jeg plejer at sige, at vi både arbejder med dét, der skal ske i eftermiddag – og om otte år. Men vi arbejder også med dét, der ikke skal ske om otte år. Det handler alt sammen om fornuftige prioriteringer,” forklarer Simon Clausen og uddyber: ”I Marius Pedersen investerer vi lige nu i gradvist at udfase fossile brændstoffer. Vi skal frem mod 2030 nedbringe udledning af CO2 ved at bruge alternative brændstoffer i vores vognpark. Samtidig skal vi helt overgå til 100 procent grøn el i det forbrug vi har i vores produktionsudstyr, såsom bygninger og øvrige maskiner.”